dunagaz@dunagaz.hu
+36 33 513 100 * 30 634 0062

Gépészet, gázipar

Fluidumkitermelő technikus
OKJ-szám:54 544 02
Nyilvántartásbavételi szám:E-000258/2014/A024
JELENTKEZEM
Fluidumkitermelő technikus végzettség megszerzésére irányuló képzés.

Fluidumkitermelő technikus - OKJ 54 544 02

 

Bemeneti feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági


A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ásványi nyersanyagot kutató, kitermelő, tároló és elszállító berendezések, az ásványi nyersanyagot előkészítő és elsődlegesen feldolgozó üzemek létesítésének, telepítésének, működtetésének, karbantartásának műszaki ellenőrzését végzi, feladata az előírásoknak megfelelő teljesítmény biztosítása. Bányászati tevékenységek ellenőrzését, normaidő-, teljesítmény mérését, ásványvagyon felmérését, termelvény- és készletmennyiség becslését, mérését végzi. Részt vesz a bányaveszélyek kialakulását megelőző, és a kialakult bányaveszélyek elhárítását célzó intézkedések meghozatalában, valamint végrehajtásában. Érvényben lévő védelmi utasítások megvalósíthatóságát ellenőrzi, a munkakörnyezetet figyelemmel kíséri, gondoskodik a biztonság fenntartásáról. Művelési határokat, tevékenységi terület tűz ki, termelő-berendezéseket, munkaeszközöket választ ki. Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök állapotát ellenőrzi. Biztonsági berendezéseket működtet. Veszélyes anyagokat, hulladékot, környezettudatosan kezel, mentesít. Közlekedési utakat készít, külszíni/földalatti létesítményeket, mozgáspályákat épít, energiaellátást kiépít. Emelő-, vontató-, fúró-, szállítóberendezéseket kezel, biztosítószerkezeteket, berendezéseket alkalmaz. Megújuló-energia fajták hasznosítását biztosító gépeket, berendezéseket alkalmaz, beszabályoz, üzemeltet. Gázipari tüzelőberendezéseket alkalmaz, beszabályoz, üzemeltet. Gázipari mérőberendezések kezel, gáztechnológiai méréseket végez.A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • értelmezni a terveket, részletterveket készíteni és szerkeszteni
 • elkészíteni az ajánlatot, elkészíteni a vállalást
 • elkészíteni a kivitelezési és szerelési munkákat
 • irányítani a kivitelezési és szerelési munkákat
 • megszervezni az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket
 • elvégezni a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket
 • tervezni és irányítani a karbantartási feladatokat
 • tervezni és szervezni a javítási feladatokat
 • tervezni és szervezni az átalakítási, korszerűsítési munkákat
 • tervezni és szervezni a bontási, hulladékkezelési és – hasznosítási feladatokat
 • elvégezni az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket
 • működtetni a különböző fluidumkitermelő-rendszerek felszíni szerelvényeit, berendezéseit
 • szénhidrogén mezők gyűjtő- és előkészítő rendszereit kezelni
 • termelő kutakat, szállító távvezetékeket ellenőrizni
 • szerelési vázlatot készíteni
 • gáztüzelő berendezéseket beszabályozni, üzemeltetni, karbantartani és javítani
 • gáz- és tüzeléstechnikai méréseket végezni
 • propán-bután gáz technológiát kezelni
 • az alternatív energia hasznosításához kiválasztani a megfelelő technológiát
 • használni a megújuló energiákat, üzemeltetni a berendezéseket
 • energetikai méréseket, számításokat végezni
 • szerszámokat, gépeket, motorokat, szivattyúkat kezelni, üzemeltetni
 • mélyfúró berendezésen kőzetbontási, lyukbefejezési, kútjavítási munkálatokat végezni
 • gépeket, berendezéseket karbantartani, gondoskodni az üzemszerű működésükről
 • fluidum kitermelést végezni


A szakmai követelménymodulok:

 • 10196-12 Bányászati alapismeretek
 • 10200-12 Bányászati alapok
 • 10204-12 Mélyfúró feladatok
 • 10201-12 Fluidumkitermelő feladatok
 • 10202-12 Gázipari technikusi feladatok
 • 10203-12 Megújulóenergia-gazdálkodási technikusi feladatok
 • 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

A képzést kellő számú jelentkező esetén szervezzük!
A
szükséges tárgyi feltételek megléte esetén, igény szerint cégekhez az ország bármely területén kihelyezett képzés szervezését is vállaljuk, egyedi árajánlat alapján!

 

Várjuk mielőbbi jelentkezését!

 

További információ:

Anatl Judit 33/513-100, 30/279-1285, antal.judit@dunagaz.hu